HNX vinh danh 6 công ty chứng khoán thành viên

Trong khuôn khổ Hội nghị thành viên tổ chức ngày 29/11/2013, lần đầu tiên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đánh giá lựa chọn và vinh danh các thành viên tiêu biểu trong năm nhằm ghi nhận và khích lệ sự đóng góp của các công ty chứng khoán (CTCK) vào sự phát triển của thị trường chứng khoán và hoạt động của HNX.

Ảnh: PV.Ảnh: PV.

Danh hiệu Thành viên HNX tiêu biểu 2013 được lựa chọn theo bộ tiêu chí đánh giá toàn diện từ các điều kiện tiên quyết về an toàn tài chính và nghĩa vụ thành viên đến mức độ đóng góp cho thị trường. Cụ thể, có 4 tiêu chí đánh giá CTCK: Thị phần môi giới giao dịch cổ phiếu tại HNX; công tác phối hợp với HNX trong các chương trình phát triển thị trường; an toàn tài chính và tuân thủ nghĩa vụ thành viên.

Dựa trên dữ liệu đánh giá năm 2012 và 9 tháng năm 2013, danh sách các CTCK xuất sắc, đáp ứng tốt nhất toàn bộ 4 tiêu chí lựa chọn vinh danh Thành viên HNX tiêu biểu 2013 được công bố như sau:

STT

Tên công ty chứng khoán

1

CTCP Chứng khoán Bảo Việt

2

CTCP Chứng khoán FPT

3

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

4

CTCP Chứng khoán Sài Gòn

5

CTCP Chứng khoán VNDIRECT

6

CT TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của thị trường chứng khoán (TTCK) 2012 - 2013, sự nỗ lực của các CTCK thành viên nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định, tuân thủ các nghĩa vụ thành viên và tích cực đóng góp vào các chương trình phát triển thị trường rất đáng được ghi nhận và khích lệ. Cùng với việc vinh danh các Thành viên HNX tiêu biểu 2013, HNX và toàn thể các CTCK thành viên quyết tâm thúc đẩy quy mô và chất lượng hàng hóa trên thị trường, triển khai các tiện ích và sản phẩm mới đa dạng hơn, chất lượng cao hơn cho công chúng đầu tư năm 2014, để cuộc bình chọn “Thành viên HNX tiêu biểu” hàng năm có thật nhiều ý nghĩa, vì một thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, ổn định và tăng trưởng bền vững, mang lại lợi ích cho nền kinh tế nước nhà.

(Quang Minh)