Hơn 21 triệu cổ phần LICOGI bán hết cho 106 nhà đầu tư cá nhân

Thực hiện chủ trương thoái vốn Nhà nước, sáng ngày 13/04/2015, Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) đã tiến hành bán đấu giá gần 21,3 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Mức giá khởi điểm cho một cổ phần của LICOGI là 10.000 đồng.  

Ảnh: PT.Ảnh: PT.

Phiên đấu giá đã thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng đầu tư với 106 nhà đầu tư cá nhân đăng ký tham dự, tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 23 triệu cổ phần, tương ứng 108% khối lượng cổ phần đưa ra chào bán. Khối lượng nhà đầu tư đặt mua cao nhất là 2,8 triệu cổ phần, giá đặt mua cao nhất là 11.000 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 106 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 10.006 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 212,8 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 4, Sở GDCK Hà Nội sẽ tổ chức các phiên IPO cho 2 Tổng Công ty thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN). Ngày 16/4, Tổng Công ty Điện lực sẽ chào bán hơn 236,4 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần. Tiếp sau đó, Tổng Công ty Khoáng sản sẽ tiến hành IPO hơn 46,6 triệu cổ phần trong ngày 23/4, mức giá khởi điểm là 10.500 đồng/cổ phần.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng ngày 13/04/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

21.269.000 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

23.023.300 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

106 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

23.023.300 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

2.800.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

11.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

11.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.006 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

106 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

106 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

21.269.000 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

212.816.700.000 đồng

(PV)