Hợp nhất CTCK Hải Phòng (Haseco) và CTCK Á Âu (AAS)

Sáng nay (23/11/2015), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã trao Giấy phép thành lập cho CTCP Chứng khoán Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất hai công ty chứng khoán (CTCK): Hải Phòng (Haseco) và Á Âu (AAS).

Quang cảnh Lễ trao quyết định hợp nhất hai công ty chứng khoán Haseco và AAS.Quang cảnh Lễ trao quyết định hợp nhất hai công ty chứng khoán Haseco và AAS.

Đây là thương vụ hợp nhất CTCK thứ ba trên thị trường chứng khoán. Sau khi sáp nhập công ty mới sẽ có tên là CTCP Chứng khoán Hải Phòng (Haseco).

Phát biểu tại lễ nhận quyết định, ông Vũ Dương Hiền, Chủ tịch HĐQT Haseco cho biết, việc tái cấu trúc công ty là điều cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Đây cũng là chủ trương trong Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán (TTCK) mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và Ủy ban Chứng khoán (UBCK) tiến hành từ năm 2011 trở lại đây.

Theo đó, về tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu, căn cứ vào giá trị tài sản thuần trên báo cáo tài chính soát xét bán niên tại thời điểm 30/6/2015, cổ đông của Haseco và AAS sẽ được hoán đổi cổ phiếu sang cổ phiếu mới theo tỷ lệ tương ứng là 1.000:731 và 1.000:39. Có nghĩa là, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của Haseco sẽ được nhận 731 cổ phần của công ty hợp nhất; cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của AAS sẽ được nhận 39 cổ phần của công ty hợp nhất.

"Việc hợp nhất giúp công ty xóa được khoản lỗ lũy kế, trở thành một pháp nhân mới có bảng cân đối kế toán sạch, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Hiện cổ phiếu HPC của Haseco được giao dịch quanh mức giá 3.000 đồng/CP. Sau hợp nhất, cổ phiếu của công ty mới sẽ được giao dịch bằng mệnh giá là 10.000 đồng/CP. Như vậy, có thể thấy, dù 1.000 cổ phiếu chỉ đổi được 731 cổ phiếu công ty mới, nhưng cổ đông sẽ có lợi hơn với mức giá cổ phiếu cao hơn rất nhiều", ông Hiền nói...

Được biết, sau khi hợp nhất, công ty sẽ thực hiện mọi thủ tục cần thiết để sớm niêm yết trên HNX với mã chứng khoán HAC vào quý I/2016.

Công ty sau hợp nhất sẽ kế thừa toàn bộ các điểm mạnh về nhân sự, hệ thống công nghệ, mạng lưới chi nhánh, hệ thống khách hàng, thương hiệu và sản phẩm mà 2 công ty Haseco và AAS đang có.

Trong 5 năm tới (2016 - 2020), công ty hợp nhất sẽ đảm bảo kinh doanh có lãi để chia cổ tức cho cổ đông với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đạt 20%/năm, trên cơ sở đẩy mạnh doanh thu truyền thống và gia tăng các dịch vụ tài chính khác. 

Sau khi được niêm yết trở lại trên Sở GDCK Hà Nội, dự kiến đến năm 2018, công ty hợp nhất sẽ tăng vốn điều lệ lên 583 tỷ đồng, gấp đôi so với hiện tại và đến năm 2020 sẽ đạt 880 tỷ đồng.

Mức cổ tức dự kiến chi trả cho cổ đông sẽ tăng dần từ 5% sau khi sáp nhập đến năm 2020 sẽ đạt 8 - 10%. Lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng vào năm 2020...

(GB)