HOSE ký kết hợp tác với Deloitte Việt Nam về lĩnh vực quản trị rủi ro

Hôm nay (27/11/2014), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) với các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản trị rủi ro.

Sự hợp tác giữa hai bên được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty niêm yết trên HOSE.Sự hợp tác giữa hai bên được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty niêm yết trên HOSE.

Trong 5 năm gần đây, vấn đề quản trị rủi ro rất được coi trọng, đặc biệt là đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán bởi đây là một yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Đặc biệt, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, yêu cầu về quản trị rủi ro càng được các doanh nghiệp quan tâm và coi đây là công cụ hữu hiệu để dự phòng và hạn chế những rủi ro lớn có thể xảy đến, ảnh hưởng đến chính sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Cùng với mong muốn xây dựng và phát triển một thị trường chứng khoán minh bạch và bền vững, HOSE và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã thống nhất triển khai chương trình hợp tác liên quan đến lĩnh vực quản trị rủi ro. Theo đó, chương trình hợp tác sẽ tập trung và lĩnh vực quản trị công ty với các nội dung chính như: Xây dựng và tăng cường tính hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp cho các doanh nghiệp niêm yết, các công ty niêm yết và công ty chứng khoán; Các chương trình đào tạo về kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ và Kế toán…

Tại lễ ký kết, bà Phan Thị Tường Tâm, Tổng Giám đốc HOSE đã đánh giá cao sự hợp tác giữa hai bên và bày tỏ mong muốn sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại hiệu quả trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty niêm yết trên HOSE, góp phần xây dựng Thị trường Chứng khoán Việt Nam ngày càng lớn mạnh...

(GB)