HOSE - SCIC: Tăng cường hợp tác chiều sâu, cụ thể và hiệu quả hơn

Ngày 7/4/2014, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Phan Thị Tường Tâm, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và ông Lại Văn Đạo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã thay mặt hai tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Quang cảnh lễ ký.Quang cảnh lễ ký.

Trong thời gian qua, HOSE và SCIC đã bước đầu triển khai các hoạt động hợp tác hiệu quả trong công tác đấu giá phần vốn Nhà nước do SCIC nắm giữ, đưa doanh nghiệp lên niêm yết trên HOSE và đào tạo, nâng cao kiến thức cho người đại diện phần vốn Nhà nước của SCIC tại doanh nghiệp. Đánh giá cao những kết quả đạt được từ sự hợp tác này, lãnh đạo hai đơn vị quyết định ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với mục đích đưa mối quan hệ và chia sẻ giữa hai bên lên một tầm cao mới, có chiều sâu, cụ thể và hiệu quả hơn.

Bản ghi nhớ cũng sẽ giúp tăng cường sự hợp tác và trao đổi thông tin giữa HOSE và SCIC, qua đó đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của SCIC, thúc đẩy các doanh nghiệp này thực hiện niêm yết trên thị trường giao dịch tập trung nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động, bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa SCIC và HOSE trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với những lỗ lực và quyết tâm của hai đơn vị thông qua Bản ghi nhớ hợp tác này và đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu DNNN, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đáp lại đề nghị này, ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị HOSE cho biết, thông qua Bản ghi nhớ, SCIC và HOSE sẽ phối hợp thực hiện đấu giá cổ phần các doanh nghiệp có vốn đầu tư của SCIC trên thị trường chứng khoán, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện niêm yết trên HOSE. Đồng thời hai bên sẽ cùng nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện chính sách về các lĩnh vực liên quan đến các hoạt động đấu giá cổ phần, niêm yết và giao dịch chứng khoán…

Riêng với các doanh nghiệp thuộc danh mục quản lý, SCIC sẽ phối hợp cùng HOSE đẩy mạnh hoạt động bán vốn tại các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành, lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ nhằm nhanh chóng tái cơ cấu vốn nhà nước, tập trung nguồn lực đầu tư vào các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế...

(GB)