HOSE sẽ áp dụng Quy tắc chỉ số mới vào việc sàng lọc các cổ phiếu từ 25/7

(eFinance Online) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa cho biết, nhằm cải tiến quy tắc chỉ số gần với thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện phát triển của thị trường, từ ngày 25/7/2016, Sở này sẽ áp dụng Quy tắc chỉ số mới vào việc sàng lọc các cổ phiếu để đưa vào Bộ chỉ số HOSE-Index. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, kết quả sàng lọc rổ chỉ số kỳ 2/2016 như sau:

 - Nâng cao điều kiện sàng lọc freefloat: Loại cổ phiếu có free-float (chưa làm tròn) ≤ 10%,  ngoại trừ cổ phiếu có Giá trị vốn hóa điều chỉnh free-float lớn hơn trung vị của top 90% Giá trị vốn hóa điều chỉnh free-float của toàn thị trường. Do đó, một số cổ phiếu có tỷ lệ free-float nhỏ (do cổ đông nhà nước vẫn còn nắm giữ phần lớn sở hữu) nhưng quy mô giá trị vốn hóa sau điều chỉnh free-float lớn được đưa vào Bộ chỉ số kỳ 2/2016 (BID, GAS).

 - Tại bước sàng lọc thanh khoản: Việc thay đổi từ phương pháp bình quân sang phương pháp trung vị và mở rộng thời gian tính từ 6 tháng sang 12 tháng khiến việc sàng lọc vào HOSE-Index nghiêm ngặt hơn, số lượng cổ phiếu bị loại do thanh khoản tăng gấp đôi so với quy tắc cũ (kỳ 2/2106 có 54 cổ phiếu bị loại khỏi rổ chỉ số ở bước sàng lọc thanh khoản) nhưng chất lượng thanh khoản của các cổ phiếu trong Bộ chỉ số HOSE-Index được nâng cao đáng kể.

 Qua các bước sàng lọc, mặc dù số lượng cổ phiếu thuộc rổ chỉ số giảm từ 252 ở kỳ 1/2016 xuống 223 ở kỳ 2/2016 nhưng giá trị vốn hóa của VNAllshare so với toàn thị trường tăng từ 81,74% lên 95,84% (tăng 14,1%) và giá trị giao dịch của VNAllshare so với toàn thị trường tăng từ 91,49% lên 98,86%, giúp tăng tính đại diện của Bộ chỉ số HOSE-Index.

 Thay đổi cách chọn cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30

 Theo quy tắc cũ, cổ phiếu thành phần VN30 được lựa chọn dựa trên Giá trị giao dịch sau khi đạt một chuẩn nhất định về Giá trị vốn hóa. Phương thức này đảm bảo VN30 sẽ bao gồm các cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất trong nhóm các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất. Tuy nhiên, việc chọn rổ VN30 dựa trên giá trị giao dịch có thể dẫn đến thành phần rổ VN30 biến động vì giá trị giao dịch dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài thị trường.

Quy tắc chỉ số mới đảm bảo quy trình chọn lọc rổ thống nhất theo thông lệ quốc tế, cụ thể là Giá trị vốn hóa sẽ là tiêu chí chính để chọn lọc các cổ phiếu theo từng quy mô chỉ số. Riêng đối với thị trường Việt Nam, để đảm bảo VN30 là chỉ số có thanh khoản cao nhất, các cổ phiếu thành phần của chỉ số này phải đạt chuẩn nhất định về Giá trị giao dịch (lớn hơn giá trị tối thiểu của top 90% Giá trị giao dịch của VNAllshare). Với quy tắc này BID, GAS, HNG, MWG được đưa vào rổ VN30 kỳ 2/2016, các cổ phiếu bị loại khỏi VN30 là EIB (do bị cảnh báo), HHS, HVG, PVT (do không đủ tiêu chuẩn về giá trị vốn hóa).

Cũng căn cứ trên tiêu chí chính là Giá trị vốn hóa để chọn lọc các cổ phiếu đưa vào VNMidcap và VNSmallcap, thành phần rổ của 2 chỉ số này có một số thay đổi so với kỳ 1/2016 như sau:

VNMidcap: kỳ 2/2016 có 12 cổ phiếu được thêm vào (BFC, CMG, CSV, DGW, EIB, FIT, HHS, HVG, PTB, PVT, STK, VFG do giá trị vốn hóa lớn, chỉ thấp hơn các cổ phiếu thuộc VN30) và loại khỏi VNMidcap (MWG được đưa vào VN30 nên loại khỏi VNMidcap), HAI, NTL (do không đủ chuẩn về giá trị vốn hóa), BBC, HDG, HRC, IMP, NSC, OPC, TAC, TLG, VCF (không được đưa vào rổ chỉ số do không đủ tiêu chuẩn về thanh khoản).

Đối với VNSmallcap: số lượng cổ phiếu loại ra (37 cổ phiếu) nhiều hơn cổ phiếu được thêm vào (8 cổ phiếu) do thay đổi cách đo lường thanh khoản dẫn đến có nhiều cổ phiếu bị loại khỏi rổ chỉ số sau bước sàng lọc thanh khoản.

Như vậy, kỳ 2/2216, số lượng cổ phiếu được đưa vào Bộ chỉ số HOSE-Index (223 cổ phiếu) biến động nhiều (giảm 29 cổ phiếu) so với kỳ 1/2016 (252 cổ phiếu). Đối với chỉ số VN30, số lượng mã chứng khoán thay đổi cũng tương đối lớn (4 mã thêm vào/loại ra). Tuy nhiên, Quy tắc chỉ số mới phù hợp hơn với thông lệ quốc tế, gia tăng chất lượng thanh khoản của các cổ phiếu thuộc rổ, đồng thời tăng tính ổn định của chỉ số từ các kỳ xem xét tiếp theo.

(GN)