HOSE: Tập huấn quy chế niêm yết và công bố thông tin

Ngày 15/08/2014, tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức buổi Tập huấn về quy chế niêm yết và công bố thông tin dành cho các Công ty niêm yết trên HOSE.

Quang cảnh buổi Tập huấn.Quang cảnh buổi Tập huấn.

Buổi Tập huấn nằm trong kế hoạch tuyên truyền và phổ biến quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong năm 2014. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các Công ty niêm yết giao lưu, trao đổi và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện công bố thông tin và các hoạt động nghiệp vụ khác, nhằm tránh các lỗi thường gặp để góp phần nâng cao chất lượng thông tin công bố và tính minh bạch của thị trường.

Theo Sở này, hiện nay mặc dù các Công ty niêm yết đã rất nỗ lực và chú trọng hơn trong việc nâng cao chất lượng công bố thông tin và quản trị công ty, hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tiễn quá trình giám sát việc thực hiện các quy định về niêm yết và công bố thông tin của các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho thấy, nhiều Công ty niêm yết vẫn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Do đó, buổi Tập huấn sẽ giúp các Công ty niêm yết hiểu rõ hơn các quy định về niêm yết và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, từ đó xây dựng và duy trì các thông lệ tốt trong hoạt động công bố thông tin, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

“Dưới góc độ của cơ quan điều hành thị trường, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ luôn nỗ lực nhằm tạo một sân chơi minh bạch, công bằng cho các nhà đầu tư và phù hợp với chuẩn mực quốc tế”, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh khẳng định.

Được biết, buổi Tập huấn với nội dung tương tự dành cho các Công ty niêm yết trên HOSE ở khu vực phía Bắc sẽ tiếp tục được tổ chức vào ngày 22/08/2014, tại Hà Nội.

HOSE: Tập huấn quy chế niêm yết và công bố thông tin  ảnh 1
Các Công ty niêm yết tham gia buổi Tập huấn.

Trong thời gian qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quy chế Công bố Thông tin vào ngày 24/7/2013 và Quy chế Niêm yết vào ngày 13/01/2014 trong đó có nhiều điểm đã được thay đổi nhằm phù hợp với các văn bản pháp luật mới như Nghị định 58/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Thông tư 52/2013/TT-BTC về công bố thông tin, Thông tư 73/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 58…

(GN)