Huy động 1.010 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Ngày 09/11/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng, gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (800 tỷ), 5 năm (500 tỷ) và 15 năm (200 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.900 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,38-6,60%/năm. Kết quả, huy động được 800 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,38%/năm, thấp hơn 0,14%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 02/11/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.100 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,19-7,35%/năm. Kết quả, huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 7,25%/năm, thấp hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 02/11/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 170 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,05-8,20%/năm. Kết quả, huy động được 110 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 8,05%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/8/2015).

Kể từ đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 11.369,30 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh.

(PV)