Huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Ngày 02/11/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng, gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (1.000 tỷ), 5 năm (200 tỷ) và 15 năm (300 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.300 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,54-6,75%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,52%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/10/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,34-7,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 7,35%/năm, cao hơn 1,72%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/3/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 10.359,30 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh.

(PV)