Huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Ngày 16/11/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng, gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (500 tỷ), 5 năm (800 tỷ) và 15 năm (200 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.200 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,38-6,70%/năm. Kết quả, huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,38%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 09/11/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 700 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,24-7,30%/năm. Kết quả, huy động được 700 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 7,30%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 09/11/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 12.569,30 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh.

(PT)