Huy động 1.540 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 4/6/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.  Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.500 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn:  5 năm (1.000 tỷ) và 15 năm (1.500 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.060 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,45-7,00%/năm. Kết quả, huy động được 40 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,45%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/6/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.430 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,50-8,50%/năm. Kết quả, huy động được 1.500 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,60%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/5/2015).

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, KBNN đã huy động thành công 69.788,91 tỷ đồng TPCP.

(PV)