Huy động 3.900 tỷ đồng trái phiếu do VDB phát hành

Ngày 22/10/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ), 5 năm (2.000 tỷ), 10 năm (500 tỷ) và 15 năm (500 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.000 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,45-6,80%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,63%/năm, thấp hơn 0,07% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/10/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.400 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,00-7,45%/năm. Kết quả, huy động được 1.900 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 7,35%/năm, cao hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/10/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, VDB đã huy động được 15.454 tỷ đồng TPCP bảo lãnh.

(PT)