Huy động 4.000 tỷ đồng trái phiếu do VDB phát hành

Ngày 23/1/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ), 5 năm (2.000 tỷ) và 10 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.800 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,25 - 6,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,42%/năm, thấp hơn 0,70% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/12/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.710 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,00 - 6,95%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, thấp hơn 0,22%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/1/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, nhưng không có lãi suất trúng thầu.

Sau hai phiên đấu thầu đầu năm 2015, VDB đã huy động được 6.000 tỷ đồng TPCP bảo lãnh kỳ hạn 3 năm và 5 năm.

(TP)