Huy động 4.245 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 13/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (3.000 tỷ đồng) và 15 năm (2.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.895 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,60-5,30%/năm. Kết quả, huy động được 345 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 4,80%/năm, thấp hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/10/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.500 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,04-6,55%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,19%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/10/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 950 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,79-7,25%/năm. Kết quả, huy động được 900 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,05%/năm, cao hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/10/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 180.414,4725 tỷ đồng TPCP.

(Phương An)