Huy động 751,6 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Ngày 2/3/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng, gồm 4 loại kỳ hạn: 3 năm (400 tỷ), 5 năm (600 tỷ), 10 năm (200 tỷ) và 15 năm (300 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.050 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,93 - 5,25%/năm. Kết quả, huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,00%/năm, thấp hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/2/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 700 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,65 - 6,05%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,65%/năm, thấp hơn 0,30%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/2/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 200 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,79 - 6,85%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,79%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 901,6 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,66 - 7,90%/năm. Kết quả, huy động được 151,6 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,69%/năm, thấp hơn 0,31%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/1/2015).

Sau năm phiên đấu thầu kể từ đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 3.953,30 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh.

(KL)