Huy động 775 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Ngày 26/1/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng, gồm 4 loại kỳ hạn: 3 năm (300 tỷ), 5 năm (500 tỷ), 10 năm (400 tỷ) và 15 năm (300 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 800 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,30-5,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,35%/năm, thấp hơn 0,22%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/1/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.575 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,00-6,55%/năm. Kết quả, huy động được 475 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,35%/năm, cao hơn 0,23%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/1/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, nhưng không có lãi suất trúng thầu.

Sau hai phiên đấu thầu kể từ đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 1.601,7 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh.

(PT)