Huy động hơn 1.975 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(eFinance Online) - Ngày 23/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.376,9 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,90-6,40%/năm. Kết quả, huy động được 1.375,9 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,20%/năm, cao hơn 0,30%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/10/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 751 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,20-8,20%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,20%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 02/11/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 507,5 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,96-9,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,98%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/11/2016).

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 274.594,0601 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.

(PT)