Huy động thành công 396 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Ngày 16/3/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 496 tỷ đồng, gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (100 tỷ), 5 năm (300 tỷ) và 15 năm (96 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 200 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,89 - 5,30%/năm. Kết quả, huy động thành công 100 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 4,89%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/3/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 750 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,59 - 5,90%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,63%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/3/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 192 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,60 - 7,70%/năm. Kết quả, huy động thành công 96 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/3/2015).

Sau 7 phiên đấu thầu kể từ đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 4.949,30 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh.

(KL)