Huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành chiều qua (16/5), Sở đã tổ chức đấu thầu thành công 500 tỷ đồng.

Huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 1.000 tỷ đồng, trong đó có 500 tỷ đồng thời hạn 3 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm.

Kết quả, với trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,85%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 400 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 10,00 - 10,50%/năm. Do lãi suất đặt thầu cao hơn lãi suất trần nên không có trái phiếu trúng thầu tại kỳ hạn này.

Như vậy, tính cả kết quả huy động của phiên đấu thầu này, từ đầu năm 2013 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 3.330 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu.

(KD)