Hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa cho biết, đơn vị này sẽ hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội do chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, 16h00 ngày 16/9/2015 là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (mã: XPH) do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ, song chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá.

Theo Điều 14, Quyết định số 371/QĐ-SGDHCM ngày 21/8/2015 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. Nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc tại Đại lý đấu giá nơi đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ.

Trước đó, HOSE thông báo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam dự kiến sẽ bán đấu giá toàn bộ 10.378.030 cổ phần, tương đương với 80% vốn điều lệ của Xà phòng Hà Nội. Khối lượng đấu giá tối thiểu là 100 đơn vị. Giá khởi điểm dự kiến 12.200 đồng/ cổ phần.

(PV)