IPO BIWASE: Tổng giá trị thu về đạt trên 251 tỷ đồng

(eFinance Online) - Ngày 10/08/2016, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE) đã chào bán 17.634.200 cổ phần lần đầu ra công chúng (tương đương 11,76% vốn điều lệ) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).
 
Quang cảnh phiên đấu giá.Quang cảnh phiên đấu giá.

Đã có 283 nhà đầu tư đăng ký mua gần 61,9 triệu cổ phiếu cao gấp 3,5 lần số lượng chào bán, trong đó có 269 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 9 tổ chức trong nước và 5 tổ chức nước ngoài.

Kết quả, toàn bộ số cổ phiếu đã được bán hết cho 36 nhà đầu tư cá nhân và 5 nhà đầu tư tổ chức với mức giá trung bình 14.277 đồng. Tổng giá trị thu về đạt trên 251 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương tiền thân là Trung tâm Cấp thủy, được đổi tên và chuyển đổi tổ chức hoạt động thành Công ty TNHH MTV vào năm 2005. Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, đầu tư quản lý hệ thống thoát nước và các công trình thủy lợi; xử lý thu gom chất thải sinh hoạt, công nghiệp...

Theo kế hoạch sau cổ phần hóa, nhà nước sẽ sở hữu 76,5 triệu cổ phiếu tương đương 51% vốn, CBCNV sẽ sở hữu gần 3,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,24%), nhà đầu tư chiến lược nắm giữ 52,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 35%) và nhà đầu tư khác sẽ sở hữu hơn 17,6 triệu cổ phiếu còn lại, tương đương 11,76%.

(PV)