IPO của Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản thu hơn 19 tỷ đồng

Vào 8h30 sáng ngày 09/5/2014, phiên đấu giá bán 1.403.200 cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần đã được tổ chức tại Sở GDCK Hà Nội. Phiên đấu giá đã thu hút sự tham dự của 4 nhà đầu tư trong đó có 2 nhà đầu tư tổ chức. Đến 9h30 cùng ngày, quá trình nhập lệnh, xác định kết quả đấu giá đã hoàn thành.

Ảnh: PT.Ảnh: PT.

Tại phiên đấu giá, số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ là 2.866.400 cổ phần, gấp 2 lần số lượng cổ phần đưa ra đấu giá. Khối lượng đặt mua cao nhất bằng số cổ phần đưa ra đấu giá, giá đặt mua cao nhất đạt 14.000 đồng/cổ phần (gấp 1,4 lần so với giá khởi điểm). Kết quả, toàn bộ số cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán hết cho 02 nhà đầu tư tổ chức với giá bình quân là 14.000 đồng/cổ phần. Như vậy, 100% số lượng cổ phần Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản đưa ra đấu giá đã được bán với tổng giá trị thu về được hơn 19,6 tỷ đồng, cao hơn 5,6 tỷ đồng so với tổng giá trị theo mệnh giá của số cổ phần chào bán.

Như vậy, sau đợt đấu giá cổ phần lần này, Nhà nước không còn nắm giữ cổ phần tại Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản, và vốn điều lệ dự kiến của Công ty sẽ là 14,81 tỷ đồng sau khi hoàn tất việc bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản ngày 9/5/2014

Số cổ phần đưa ra đấu giá

1.403.200  cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

2.866.400 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

4 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

2.866.400 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.403.200  cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

60.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

14.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

14.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

14.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

14.000 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

2 NĐT

Tổ chức

2 NĐT

Cá nhân

0 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.403.200  cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

19.644.800.000 đồng

(Kim Liên)