IPO nhà máy Dệt Minh Khai thu về 118,7 tỷ đồng

Sáng ngày 23/01/2015, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của nhà máy Dệt Minh Khai thuộc Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội với hơn 1,6 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.100 đồng/cổ phần.    

Ảnh: PT.Ảnh: PT.

Phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 30 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 26,7 triệu cổ phần (cao gấp 16 lần số cổ phần đưa ra chào bán). Đáng chú ý, có nhà đầu tư đặt mua 100% số cổ phiếu chào bán; giá đặt mua cao nhất là 72.000 đồng/cổ phần (gấp gần 7 lần so với giá khởi điểm).

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 3 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 71.991 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 118,7 tỷ đồng.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần nhà máy Dệt Minh Khai ngày 23/01/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

1.649.100 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

26.796.300 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

30 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

26.796.300 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.649.100 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

1.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

72.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

72.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

71.900 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

71.991 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

3 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

3 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.649.100 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

118.720.290.000 đồng

 
(PV)