IPO Xí nghiệp Xe điện Hà Nội: Thu hơn 11 tỷ đồng

Ngày 12/03/2015, hơn 1,1 triệu cổ phần của Xí nghiệp Xe điện Hà Nội thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã được chào bán lần đầu ra công chúng, chiếm 20,3% vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa, với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ảnh: P.A.Ảnh: P.A.

Phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 8 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 1,1 triệu cổ phần. Đáng chú ý, có nhà đầu tư tổ chức đã đặt mua 1 triệu cổ phiếu, chiếm gần 90% số cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất đạt 10.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.000 đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% cổ phần đã được bán cho 8 nhà đầu tư tham dự. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 11 tỷ đồng. Nhà nước tiếp tục nắm giữ hơn 2,8 triệu cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Xí nghiệp Xe điện Hà Nội ngày 12/03/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

1.115.600 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

1.131.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

8 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

1.131.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.000.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

10.100 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

10.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.000 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

8 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

7 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.115.600 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

11.156.010.000 đồng

 
(PV)