Kampongthom bị phạt 50 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định

Ngày 10/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampongthom.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị phạt với số tiền là 50 triệu đồng do không báo cáo UBCKNN theo quy định.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 34, Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm a, Khoản 3, Điều 34, Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)