Khối lượng đặt mua cổ phần Thủy điện Bình Điền cao gấp 4 lần khối lượng chào bán

Ngày 15/12/2015, Tổng Công ty Sông Đà đã bán đấu giá toàn bộ 3.192.900 cổ phần (tương đương 20,6% số lượng cổ phần đang lưu hành) của CTCP Thủy điện Bình Điền ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Ảnh: PT.Ảnh: PT.

Tại phiên đấu giá, đã có 8 nhà đầu tư đăng ký tham gia với tổng khối lượng đăng ký mua lên tới gần 13,4 triệu cổ phần, cao gấp 4 lần so với tổng khối lượng chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 15.200 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 11.000 đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã bán hết cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công duy nhất là 15.200 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 48,5 tỷ đồng, cao hơn 16,6 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm. Như vậy, sau phiên đấu giá, Tổng Công ty Sông Đà đã thoái hết phần vốn nắm giữ tại CTCP Thủy điện Bình Điền.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần CTCP Thủy điện Bình Điền ngày 15/12/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

3.192.900 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

13.390.700 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

8 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

13.390.700 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

2.000.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

156.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

15.200 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

11.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

15.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

15.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

15.200 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

2 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

2 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

3.192.900 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

48.532.080.000 đồng

 
(PV)