Không báo cáo, Asean Small Cap Fund bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 15/1/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Asean Small Cap Fund.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 22/10/2014, Asean Small Cap Fund đã mua 47.400 cổ phiếu PHH của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam làm tăng khối lượng nắm giữ của nhóm nhà đầu tư có liên quan gồm Asean Small Cap Fund - chủ tài khoản CTBFCA5503 và ông David Peter O’neil - Chủ tài khoản 011FIA5615 từ 1.401.900 cổ phiếu PHH lên 1.449.300 cổ phiếu PHH, tăng từ 7,75% lên 8,01% nhưng không thực hiện báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 27, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)