Không báo cáo, Chứng khoán Đại Việt bị phạt 60 triệu đồng

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ký ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBCK, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt, địa chỉ 46-48 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt bị phạt với số tiền là 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 34, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã có hành vi vi phạm hành chính: không thực hiện báo cáo theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 6, Điều 11, Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán, Điều 3, Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/8/2011 của UBCKNN và không thực hiện báo cáo theo yêu cầu nêu tại Công văn số 2787/UBCK-QLKD ngày 30/8/2011 của UBCKNN.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 18/03/2013.

(PV)