Không báo cáo, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 20/8/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBCK, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ (Địa chỉ: Số 2 ngõ 9, Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty này bị phạt với số tiền là 60 triệu đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định do không báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu vào tháng 12/2011, vi phạm quy định tại Điểm 6.1, Mục IV Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007, hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng (nay được quy định tại Điều 19, Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)