Không báo cáo giao dịch, một cá nhân bị phạt 10 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 27/6/2018, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Thái Vũ Đoài (địa chỉ: 424/11A, KP5 phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, ông Thái Vũ Đoài bị UBCKNN phạt tiền 10 triệu đồng theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Điểm c, Khoản 4 và Khoản 6, Điều 27, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35, Điều 1, Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ông Thái Vũ Đoài - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2, mã chứng khoán D2D, mua 19.640 cổ phiếu D2D từ ngày 15/01/2018 đến ngày 22/01/2018 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2018.

(PV)