Không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn, 3 cá nhân bị phạt

(eFinance Online) - Ngày 17/6/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 629/QĐ-XPVPHC; Quyết định số 628/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 627/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính lần lượt đối với ông Ngô Đức Trung (địa chỉ: Dương Nội, Hoài Đức, Hà Tây); bà Trần Ngọc Quyên (địa chỉ: Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định) và ông Nguyễn Duy Bốn (địa chỉ: P102-C4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, đối với ông Ngô Đức Trung, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với ông này như sau: Phạt tiền 62.500.000 đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không báo cáo theo quy định về sở hữu cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN) khi trở thành cổ đông lớn; Phạt tiền 30.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không báo cáo UBCKNN, SGDCK HN khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Tổng mức phạt tiền là 92.500.000 đồng.

Trước đó, ông Ngô Đức Trung - chủ tài khoản số 068C602546 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã thực hiện giao dịch mua 14.069.900 và bán 14.725.420 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã chứng khoán: DPS) từ ngày 07/5/2015 đến ngày 02/12/2015, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPS liên tục thay đổi (tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thay đổi vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu). Tuy nhiên, ông Trung đã không báo cáo về sở hữu cho UBCKNN, SGDCK HN khi trở thành cổ đông lớn và khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1%.

Đối với ông Nguyễn Duy Bốn và bà Trần Ngọc Quyên, UBCKNN phạt tiền đối với ông Nguyễn Duy Bốn và bà Trần Ngọc Quyên mỗi người 75.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định về sở hữu cho UBCKNN, SGDCK HN, cụ thể:

Ông Nguyễn Duy Bốn - chủ tài khoản số 068C602975 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã thực hiện giao dịch mua 7.393.400 và bán 7.277.100 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã chứng khoán: DPS) từ ngày 18/5/2015 đến ngày 16/10/2015, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPS từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn). Tuy nhiên, ông Bốn đã không báo cáo về sở hữu cho UBCKNN, SGDCK HN khi trở thành cổ đông lớn.

Bà Trần Ngọc Quyên - chủ tài khoản số 020C004800 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đã thực hiện giao dịch mua 2.758.800 và bán 2.691.300 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã chứng khoán: DPS) từ ngày 3/11/2015 đến ngày 14/01/2016, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPS từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn. Tuy nhiên, bà Quyên đã không báo cáo về sở hữu cho UBCKNN, SGDCK HN khi trở thành cổ đông lớn.

Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)