Không báo cáo, một cá nhân bị phạt 25 triệu đồng

Ngày 10/7/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 598/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hoàng Thị Tâm, địa chỉ: Số 10B/21/6 Trần Hưng Đạo, Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, bà Hoàng Thị Tâm bị phạt tiền 25 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Lý do, bà Hoàng Thị Tâm không báo cáo cho UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 28/8/2014, bà Hoàng Thị Tâm mua 300 cổ phiếu của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà - mã chứng khoán THS làm số lượng cổ phiếu tăng từ ngưỡng 7% lên ngưỡng 8%; Ngày 15/9/2014 bán 7.500 cổ phiếu THS làm số lượng cổ phiếu sở hữu giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 7%; Ngày 22/9/2014, bà Tâm bán 16.000 cổ phiếu THS dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu giảm từ ngưỡng 7% xuống ngưỡng 6%; Ngày 23/9/2014 bán 18.000 cổ phiếu THS làm số lượng cổ phiếu sở hữu giảm từ ngưỡng 6% xuống ngưỡng 5%).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)