Không báo cáo theo đúng quy định, Bao bì Hà Tiên bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 22/4/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 311/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên (Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên bị phạt với số tiền 10 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 34, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Lý do của Quyết định xử phạt trên là do Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên không báo cáo UBCKNN về những nội dung thông tin đã được công bố theo đúng quy định bao gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/4/2012.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)