Không báo cáo theo quy định, Công ty cổ phần Thủy Tạ bị phạt 85 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 20/9/2016, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 998/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thủy Tạ.
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt tiền 85 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Thủy Tạ không báo cáo UBCKNN các thông tin định kỳ về báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên từ khi đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN đến nay.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 34, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)