Không báo cáo theo quy định, công ty Hồng Đạt bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 15/7/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty hữu hạn Công nghiệp Hồng Đạt.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 100 triệu đồng theo quy định do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định về sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 27, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)