Không báo cáo theo quy định, Dệt gia dụng Phong Phú bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 24/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú (địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng theo quy định do không báo cáo theo quy định pháp luật về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012; Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán, Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

UBCKNN cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 34, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)