Không báo cáo theo quy định, MHC bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 21/7/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 616/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP MHC (địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km 2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải II, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, UBCKNN phạt công ty này 100 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định về sở hữu cho UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội (Ngày 12/3/2015, CTCP MHC đã mua 250.000 cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu từ 253.600 cổ phiếu HMH lên 503.600 cổ phiếu HMH - chiếm 5,05% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Hải Minh, trở thành cổ đông lớn của CTCP Hải Minh nhưng không báo cáo theo quy định về sở hữu cho UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội).

UBCKNN cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 27, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)