Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, một cá nhân bị phạt 15 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 06/11/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 284/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quý Ngọc (địa chỉ: G16, Làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Hà Nội).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, ông này bị UBCKNN phạt 15 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ông Nguyễn Quý Ngọc, người có liên quan của bà Nguyễn Thị Tú Oanh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương, mã chứng khoán CDC, mua 20.000 cổ phiếu CDC ngày 07/6/2018 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm d Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2018.

(PV)