Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, một cá nhân bị phạt 15 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 20/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Xuân Lan (địa chỉ: Tổ 45 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, bà này bị UBCKNN phạt 15 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, người liên quan của ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô, mã chứng khoán HDG, mua 25.000 cổ phiếu HDG vào ngày 30/10/2018 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm d Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2019.

(PV)