Không công bố thông tin, Dược phẩm Cửu Long bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 15/12/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 997/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị UBCKNN phạt 100 triệu đồng theo quy định do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)