Không công bố thông tin theo quy định, Thủy điện Quế Phong bị phạt 70 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 386/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong (Địa chỉ: Xã Mường Nọc - huyện Quế Phong - tỉnh Nghệ An).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị phạt với số tiền là 70 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định của pháp luật về Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 và năm 2012, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Điều lệ công ty.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

(PV)