Không đảm bảo nhân sự theo quy định, Quản lý quỹ Thái Bình Dương bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 22/8/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 627/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị UBCKNN phạt 70 triệu đồng theo quy định do không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ theo quy định.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 22, Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)