Không đăng ký giao dịch chứng khoán, một Công ty bị phạt 350 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 20/02/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thành phố Hồ Chí Minh (số 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, UBCKNN phạt Công ty này 350 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)