Không đăng ký giao dịch, Cơ điện Trần Phú bị phạt 350 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 19/06/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 350 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán. Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm e, Khoản 2a, Điều 14, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 16, Điều 1, Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2018.

(PV)