"Không nên quá bận tâm cho rằng UPCoM quá bé"

Đó là khuyến cáo của ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi đề cập tới việc UPCoM hiện nay bị nhiều doanh nghiệp cho là bé, không xứng tầm. Nhưng thực tế trên thị trường quốc tế, có rất nhiều doanh nghiệp lớn giao dịch trên UPCoM. UPCOM có điều kiện thông thoáng để chúng ta có thể đưa cổ phiếu vào giao dịch và tạo thanh khoản, thu hút nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần.   

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

"Chúng ta không nên quá bận tâm cho rằng UPCoM là quá bé hay ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp. Có nhiều nước bắt buộc doanh nghiệp trước khi lên niêm yết phải giao dịch trên UPCoM trong phạm vi 6 tháng đến 1 năm để nhà đầu tư, doanh nghiệp làm quen, tập dượt công bố thông tin, hệ thống giao dịch hoàn toàn giống như trên niêm yết. Đây cũng là cách để chúng ta minh bạch công khai hóa và sau khi doanh nghiệp giao dịch một thời gian, doanh nghiệp đã quen rồi, chuyển lên niêm yết sẽ tạo một bước nhảy đối với thị trường cũng như đối với các nhà đầu tư và giá cả của cổ phiếu. Chúng tôi vẫn cho rằng quy định 90 ngày trên UPCoM rất quan trọng với doanh nghiệp, tạo thanh khoản cho việc giao dịch ngay. Trong trường hợp các doanh nghiệp đủ điều kiện niêm yết muốn niêm yết ngay thì cũng vẫn phải có hướng dẫn", ông Vũ Bằng nói. 

Bàn về Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước, dư luận chung của thị trường đánh giá rất cao quyết định này. Đây cũng là quyết tâm của Chính phủ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quá trình cổ phần hóa và cải cách doanh nghiệp nhà nước.

"Chúng ta cũng thấy rất rõ Quyết định 51 đã tạo ra nhiều đột phá như vấn đề doanh nghiệp lỗ vẫn có thể chào bán, thoái vốn cổ phần hóa, các nội dung liên quan gắn kết cổ phần hóa với niêm yết và giao dịch trên thị trường cũng đã được tháo gỡ một cách căn bản. Đây là một thông tin đột phá và mang tính cải cách cao. Nội dung liên quan đến mấy nhóm vấn đề, “vận dụng” hay là “áp dụng”, phía Cục Tài chính doanh nghiệp cũng trả lời phải có một nguyên tắc, phương án được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi nghĩ rằng vấn đề này Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể để chúng ta thay từ “vận dụng” bằng cách “áp dụng” trên cơ sở các điều kiện để có hướng dẫn một cách rõ ràng hơn.", ông Vũ Bằng nói. 

Vướng đấu giá hoặc chào báo

Chỉ ra một số điểm vướng mắc của doanh nghiệp trong việc đấu giá hoặc việc chào bán ra công chúng, ông Vũ Bằng cho biết: Doanh nghiệp thực hiện chào bán ra công chúng thì phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Tuy nhiên, các thủ tục đăng ký đôi khi làm chậm quá trình cổ phần hóa. Nếu miễn đăng ký với UBCKNN thì mới chỉ tháo gỡ được vấn đề doanh nghiệp thua lỗ vẫn được chào bán ra công chúng nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến việc chào bán ra công chúng. Kể cả những doanh nghiệp không đủ vốn 10 tỷ đồng mà muốn chào bán ra công chúng thì cũng có những vướng mắc. Chúng tôi dự kiến phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp trình Chính phủ ban hành quyết định tiếp tục miễn việc đăng ký với UBCKNN để làm sao tháo gỡ việc này.

Khi đăng ký với UBCKNN thì doanh nghiệp còn vướng vấn đề kiểm toán chấp thuận. Nếu doanh nghiệp không phải đăng ký với UBCKNN thì sẽ tạo ra bước đột phá để thúc đẩy việc này nhanh hơn và cũng thúc đẩy một loạt vấn đề vướng mắc mà các tổ chức tư vấn nêu trong thời gian vừa qua. Nếu chúng ta đưa vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sẽ tháo gỡ vướng mắc

Đại diện Sở GDCK Hà Nội chia sẻ, khả năng niêm yết ngay cũng có nhiều cái khó vì phải có nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thứ hai là vướng ở chỗ doanh nghiệp phải có 2 năm hoạt động dưới hình thức cổ phần. Thứ ba là tỷ lệ sở hữu đối với Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh là 20%. Sở GDCK Hà Nội là 15%.

Để xử lý 3 vướng mắc nêu trên, ông Vũ Bằng cho biết: Những vướng mắc này chúng tôi cũng sẽ báo cáo Chính phủ để có hướng dẫn cụ thể, thay vì việc Chính phủ phải chấp thuận từng trường hợp như như hiện nay. Như vậy là gây khó khăn cho doanh nghiệp mà cũng làm cho Chính phủ mất nhiều thời gian. Chúng tôi nghĩ nếu doanh nghiệp đủ điều kiện niêm yết mà vẫn muốn lên niêm yết ngay thì cũng nên có một hướng dẫn chung mà không cần từng trường hợp cụ thể.

"Mục tiêu lên niêm yết cũng là nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp. Việc đấu giá chọn lô cũng là bước tiến giúp làm thay đổi căn bản quản trị công ty, cải cách doanh nghiệp. Việc cho phép chọn lô vừa rồi bị lâu do Bộ Tài chính, UBCKNN, các vụ chức năng cho rằng UBCKNN phải ban hành một quy chế mẫu với đấu giá chọn lô. Chúng tôi cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính về việc đấu giá chọn lô của SCIC không phải chào bán ra công chúng, không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của UBCK. Chúng tôi cũng đã kiến nghị Bộ Tài chính giao SCIC và Sở GDCK Hà Nội giải quyết vấn đề này. Chúng tôi muốn thí điểm đấu giá chọn lô ngay mà có thực tế mới ban hành quy chế mẫu. Chúng tôi mong muốn là SCIC phối hợp với Sở GDCK Hà Nội nhanh chóng có một quy chế để triển khai đấu giá chọn lô ngay để thúc đẩy quá trình này.", ông Vũ Bằng nhấn mạnh.

(Phương An)