Không tuân thủ quy định, chứng khoán Kenanga bị phạt 195 triệu đồng

Ngày 9/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 831/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam bị phạt 50 triệu đồng theo quy định do Công ty không quản lý tách bạch tiền của nhà đầu tư và tiền của Công ty;

Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định do Công ty không tuân thủ quy định về hạn mức đầu tư;

Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định do báo cáo gửi UBCKNN có nội dung sai lệch.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty là 195 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)