Khuyến nghị công bố thông tin trên thị trường chứng khoán bằng cả tiếng Anh

Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thu hút vốn nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam một cách có hiệu quả, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản, khuyến nghị các công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, về phần tiếng Việt, UBCKNN đề nghị các công ty vẫn thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Về phần tiếng Anh, trước mắt UBCKNN khuyến nghị các công ty: Lập website bằng tiếng Anh giới thiệu về công ty; Cập nhật Bản báo cáo thường niên bằng tiếng Anh.

Theo UBCKNN, việc ra đời cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 sẽ đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong xu thế hội nhập kinh tế của toàn khối 10 nước ASEAN. Khi đó, AEC sẽ tạo ra một thị trường đơn nhất, khai thác được tối đa các ưu đãi thương mại tự do (FTA) mang lại, giúp các thành viên của cộng đồng khẳng định được vị thế của mình trong công cuộc hội nhập kinh tế thế giới, tạo thuận lợi hơn trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Quá trình hoàn thiện năng lực cũng như vị thế kinh tế của Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, vượt qua những thách thức trong xây dựng thể chế, cải cách quy định nhằm tận dụng được lợi thế của AEC.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, một loạt các giải pháp vĩ mô đang được thực hiện nhằm cải tổ cơ cấu lại thị trường chứng khoán, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành một thị trường phát triển toàn diện, công khai, minh bạch, từng bước hòa nhập với các thị trường chứng khoán phát triển trên thế giới góp phần thu hút hiệu quả nguồn vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Các hội nghị khuyến khích đầu tư do Bộ Tài chính, UBCKNN tổ chức tại các thị trường vốn lớn trên thế giới cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến việc đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện nay, việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam của các công ty đại chúng và công ty niêm yết được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt, các thông tin bằng tiếng Anh có liên quan đến các công ty đại chúng và công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là không nhiều, hạn chế khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam...

(GB)