Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp niêm yết HNX tăng 15%

(eFinance Online) - Tính đến ngày 20/9/2018, đã có 346/366 doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố đầy đủ báo cáo tài chính soát xét bán niên đúng hạn (trừ 9 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán là VTL, GLT, TAG, MHL, IDV, SJ1, SLS, KTS, VDL công bố báo cáo tài chính các quý khác). 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo số liệu kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tại báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét năm 2018, có 65 doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 chênh lệch quá 10% so với số liệu tại BCTC quý 2/2018 do doanh nghiệp tự lập. Đặc biệt, có 4 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh sau soát xét từ lãi thành lỗ, đó là SD2, DIH, SPI, APP và không có doanh nghiệp nào chuyển từ lỗ thành lãi. Ngoài ra, có một số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh chênh lệch rất lớn tại BCTC soát xét bán niên và BCTC tự lập như PVX (-91 tỷ tự lập/-113 tỷ soát xét), HNM (-0,8 tỷ tự lập/ soát xét -11 tỷ).

Căn cứ vào số liệu BCTC soát xét bán niên 2018 của các tổ chức niêm yết đã công bố BCTC, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 9.025 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 288 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi 6 tháng đầu năm 2018 với tổng giá trị lãi đạt hơn 9.555 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước, 58 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 530,2 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 91 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, giá trị lãi đạt 1768.4 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng giá trị lãi. Tiếp đến là ngành xây dựng với 54 doanh nghiệp kinh doanh lãi 786.3 tỷ đồng chiếm 8,2% tổng giá trị lãi, và ngành bất động sản có 13 doanh nghiệp lãi 705.1 tỷ đồng, chiếm 7,4% tổng giá trị lãi.

Ngoài ra, ngành hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ có sự chuyển biến đáng kể với tổng lợi nhuận sau thuế của ngành này tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, ngành tài chính cũng có giá trị lãi 6 tháng đầu năm đạt 4.254 tỷ đồng, tăng 75,6% so với năm 2017. Đặc biệt, toàn bộ 17 doanh nghiệp thuộc ngành thông tin, truyền thông và các hoạt động khác đều có kết quả kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi 110,1 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất với 19 doanh nghiệp và giá trị lỗ 198,7 tỷ đồng, chiếm 37,5% tổng giá trị lỗ. Tiếp đến là ngành khai khoáng và dầu khí với giá trị lỗ 128.5 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng giá trị lỗ.

Sở GDCK Hà Nội đã xem xét đưa vào danh sách chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát hoặc không được giao dịch ký quỹ đối với các doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018, các doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế/lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm, và các doanh nghiệp có báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 không được tổ chức kiểm toán chấp thuận toàn phần.

PV