Mẫu các phụ lục công bố thông tin bằng tiếng Anh

Tiếp theo Thông báo về việc khuyến nghị các công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh, ngày 18/8/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cung cấp mẫu các phụ lục công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

>> Khuyến nghị công bố thông tin trên thị trường chứng khoán bằng cả tiếng Anh

Theo đó, bên cạnh Thông tư 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán bằng tiếng Anh, UBCKNN cung cấp thêm mẫu các phụ lục công bố thông tin để các công ty tham khảo và thực hiện.

Trước đó, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thu hút vốn nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam một cách có hiệu quả, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản khuyến nghị các công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Mẫu các phụ lục công bố thông tin.

(PV)