Maybank Kim Eng triển khai sản phẩm mới Smart12

(eFinance Online) - Thấu hiểu nhu cầu tối ưu hóa lợi nhuận của đông đảo các nhà đầu tư, song song với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm - dịch vụ, kể từ ngày 1/3/2017, Maybank Kim Eng chính thức cho ra mắt sản phẩm mới Smart12 với lãi suất hấp dẫn chỉ 8,9% và phí giao dịch ưu đãi 0.15%. 
Ảnh: D.Hồng.Ảnh: D.Hồng.

Smart12 là sản phẩm tài chính được thiết kế với mức lãi suất hấp dẫn đặc biệt dành cho khách hàng giao dịch thường xuyên có cơ hội gia tăng lợi nhuận, theo đó, tất cả khách hàng đăng ký sử dụng Smart12 khi mua cổ phiếu ngày 0 và thực hiện bán cổ phiếu, trả nợ trong vòng 12 ngày lịch  sẽ được hưởng mức lãi suất ký quỹ ưu đãi là 8.9%, công ty chỉ tính lãi kể từ ngày lịch thứ 2 sau ngày phát sinh giao dịch mua. Bên cạnh đó khách hàng bán cổ phiếu ngày 11 hoặc ngày 12 vẫn được hưởng lãi suất ưu đãi 8.9% cho 2 ngày lịch tiếp theo.

Đặc biệt, để gia tăng ưu đãi cho Khách hàng khi sử dụng Smart12, Maybank Kim Eng sẽ áp dụng thu phí giao dịch ở mức thấp nhất hiện tại là 0.15%. Lãi suất ưu đãi và lãi suất nắm giữ sẽ được Công ty thông báo theo từng thời điểm.

Thông tin chi tiết về sản phẩm có thể tham khảo tại www.maybank-kimeng.com.vn và khách hàng có thể đăng ký sử dụng Smart12 thông qua môi giới phụ trách, hệ thống giao dịch online hoặc đến các chi nhánh của Maybank Kim Eng trên toàn quốc để được hướng dẫn đăng ký sử dụng sản phẩm.

(Diệu Hồng)